Návod na aktualizaci FW pro měniče Axpert a MPP Solar

Návod na aktualizaci FW pro měniče Axpert a MPP Solar

26.1.2020

Ne vše se povede na poprvé a tak se občas objeví i nějaká aktualizace firmwaru, která upravuje nebo odstraňuje některé nedostatky týkající se především prvních verzí modelové řady. Objevují se jak oficiální aktualizace od výrobce zařízení, tak aktualizace, které vznikají mezi nadšenci, kteří se snaží úpravy řešit vlastními silami. Především je třeba zdůraznit, že právě tyto aktualizace mohou být upravené speciálně pro určitý způsob nebo oblast použití a nemusí tak vyhovovat úplně každému. Vždy si předem pečlivě nastudujte vlastnosti konkrétní aktualizace firmware a sami se rozhodněte, zda vám to stojí za případné riziko. Proces aktualizace není úplně bezpečná záležitost a také se může stát, že váš měnič přestane úplně fungovat nebo se poškodí...

 

Předem připomínám, že aktualizaci provádí každý sám na své riziko. Špatně provedená aktualizace může způsobit úplnou nefunkčnost přístroje nebo jeho poškození. Na poruchy způsobené aktualizací FW se nevztahuje záruka přístroje.

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, je třeba být obezřetný a počítat i s možností, že se to nepovede. Návod je plně kompatibilní s modelovou řadou MK, ale velice podobné je to i u ostatních modelů. Může se stát, že nejnovější firmware nebude plně kompatibilní se starším hardwarem i když půjde o stejnou modelovou řadu přístroje.

 

Co budete potřebovat?

  1. Seznamte se s vlastnostmi a původem aktualizace a ujistěte se, že je určena právě pro váš model.
  2. Zajistěte si spolehlivé PC nejlépe notebook s plně nabitou baterií.
  3. Pokud nemáte sériový port na PC budete potřebovat převodník USB / RS232 s nainstalovanými ovladači.
  4. Propojovací kabel D-sub DE-9 / RJ45, který je dodávaný s měničem.
  5. Připravte si aktualizační software a soubory pro aktualizaci FW měniče, případně i ovládacího panelu nejlépedo jednoho adresáře.
  6. Mějte nabitý akumulátor k měniči a cca 20 - 25 minut času na každý měnič.

 

Než začnete, seznamte se s celým návodem aktualizace a mějte vše připraveno. Zde uvedený návod funguje jak pro samostatně zapojený měnič, tak paralelně propojený v singl fázi nebo třífázově. Pokud nemáte nainstalovaný přepínač na bypass k DS, smiřte se s tím, že budete po čas aktualizace měniče bez proudu. U modelů GK a MK je většinou nutné nejprve aktualizovat ovládací panel a až poté řídící desku měniče.

 

Připravte se na aktualizaci

Rozbalený adresář s aktualizací v PC by měl obsahovat minimálně tyto soubory:

Nástroje AxpertKingReflash.exe a Remote Panel_ReflashTool.exe slouží k nahrátí programu do paměti přístroje.

Pokud nemáte na svém PC sériový port, připojte do USB portu převodník USB / RS232 a ve správci zařízení si ověřte, který COM port byl převodníku přidělen. (např. COM3). Pokud se převodník ve správci neobjeví, ujistěte se, že jsou správně nainstalované ovladače převodníku. Bez tohoto nelze úspěšně pokračovat.

 

Aktualizujte ovládací panel

Propojte sériový port PC nebo převodníku kabelem D-sub / RJ45 s ovládacím panelem měniče do vstupu s ikonou počítače (červeně zvýrazněno na obrázku níže). Ovládací panel neodpojujte od měniče!

V počítači ve složce se soubory aktualizace spusťte program Remote Panel_ReflashTool.exe. Otevře se aktualizační konzole ReflashTool. V části SerialSetting zvolte COM port vašeho převodníku RS232 nebo sériového portu a nastavte Baudrate na 19200. Pravděpodobně si program již toto nastavení sám zjistil při svém spuštění.

Odpojte FV pole od všech měničů, vypněte vstupní AC jistič všech měničů, vypněte všechny měniče na ovládacím panelu tlačítkem On/Off a vypněte DC jističe všech měničů. Všechny měniče jsou nyní vypnuté. Vyčkejte minimálně 15 sekund a následně zapněte DC jistič od baterie k měniči, který právě hodláte aktualizovat. Pote zapněte i měnič tlačítkem On/Off. Po rozsvícení displeje a proběhnutí startovacího odpočtu na displeji měniče, spusťte aktualizaci tlačítkem Update DSP v programu ReflashTool. Displej zhasne a zůstane vypnutý.

Nyní se kontrolují data ovládacího panelu. Chvíli to vypadá, že program nijak nereaguje. Nenechte se zmást a vyčkejte dokud se v dialogovém okně neobjeví informace o připojení COM portu, cestě k souboru dsp.hex, počtu bloků a následně hláška connection failed s uzavřením COM portu.

Poté se zvýrazní i tlačítko Update MCU. Displej ovládacího panelu je stále zhasnutý. Kliknutím na toto tlačítko se započne aktualizace FW. V žádném případě nyní neodpojujte kabel nebo nijak nepřerušujte program po celou dobu aktualizace.  Dialogové okno ukazuje průběh instalace, která bude trvat cca 8 minut. Po dokončení proběhne kontrola dat v paměti flash a COM port ze sám uzavře.

Nyní se restartuje ovládací panel a po odpočtu sám naběhne již s novou verzi FW.

Zavřete program ReflashTool a přistupte k aktualizaci FW měniče.

 

Aktualizujte FW měniče

Komunikační kabel je stále připojený k měniči. Ze složky s aktualizačními soubory spusťte program AxpertKINGReflash.exe. Otevře se aktualizační konzole Axpert KING Reflashtool V1.00. V nastavení Serial zvolte správný COM port vašeho sériového portu nebo RS232 převodníku.

Poté tlačítkem Update spusťte aktualizace FW měniče. Na displeji ovládacího panelu se zobrazí UPG YES. Můžete potvrdit prostředním pravým tlačítkem na ovládacím panelu nebo vyčkat cca 15 sekund. 

Nyní nepřerušujte proces ani neodpojujte komunikační kabel. Okno flashovací konzole informuje o probíhající aktualizaci. Po cca 8 až 9 minutách dojde ke kontrole dat v paměti flash a aktualizace je dokončena.

Poté vypněte DC jistič k akumulátoru a vyčkejte cca 15 sekund. Odpojte propojovací kabel. Znovu zapněte DC jistič akumulátoru, zapněte tlačítko On/Off na ovládacím panelu měniče a zkontrolujte zda měnič v pořádku nastartuje. Zkontrolujte novou verzi FW na displeji měniče.

např.: U1 = 71.80, U2 = 2.00

Tímto způsobem aktualizujte všechny paralelně propojené měniče. Při aktualizaci je doporučeno mít všechny ostatní propojené měniče úplně vypnuté.

Aktualizace zachová původní nastavení měniče i data z čítačů.

Pokud nastane během přehrávání firmwaru chyba nebo měnič po aktualizaci nenastartuje, vypněte kompletně celý měnič, vyčkejte 15 sekund a pokuste se provést aktualizaci znovu poslední funkční verzí FW stejným způsobem. Pokud ani poté měnič nenastartuje, je vysoce pravděpodobné, že došlo k poškození řídící desky, která musí být vyměněna.

 

Za poskytnutý software třetích stran, neneseme žádnou zodpovědnost. Tímto návodem nikoho nenutíme k jeho aplikaci. Za případné škody vzniklé při svépomocné aktualizaci firmware neručíme!

www.fve-mp.cz, dne 26. 1. 2020

Typ Název Velikost Stáhnout
PIP 4048MS - 73.00
1,7 MiB
PIP 5048MK - 71.80
1,2 MiB
PIP 5048MK - 71.86
1,3 MiB
PIP 5048MK - 71.93
1,8 MiB
PIP 5048MK - 02.49 (ovládací panel)
855,2 KiB
PIP 5048MK - 71.94
1,1 MiB
Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování