Návod na připojení akumulátorů Pylontech k měniči MPP Solar

Návod na připojení akumulátorů Pylontech k měniči MPP Solar

3.2.2020

Jak správně nakonfigurovat měnič, propojit komunikační kabely a spustit systém.

 

Od ledna roku 2019 rozšířil MPP Solar podporu LFP akumulátorů Pylontech i pro měniče PIP 5048MK a PIP 5048GK. Měniče nyní komunikují datově přímo s BMS v akumulátoru. Díky tomu je dosaženo lepšího využití kapacity i zajištění optimálních provozních podmínek akumulátoru.

Pro návrh systému mějte na paměti omezení ze strany akumulátorů. Jeden blok US2000 nebo Phantom S snese zatížení při vybíjení maximálně 50 A, dobíjet jej lze maximálně 25 A. U jednoho akumulátoru US3000 je pak vybíjení maximálně 74 A, nabíjení 37 A. Kapacitu i provozní zatížení lze zvyšovat paralelním spojením akumulátorů. Maximální počet takto zapojených akumulátorů je 8 kusů stejného typu v jedné sekci. K jednomu měniči je možné připojit maximálně dvě sekce, celkem tedy 16 stejných akumulátorů. Pozor také na maximální zatížení silových připojovacích vodičů k měniči. 

Každý z 5 kW měničů při svém nominálním výkonu odebírá z akumulátoru Pylontech proud kolem 100 A. Tomuto odběru je třeba dimenzovat soustavu akumulátorů stejně tak, jako celkovou kapacitu úložiště. Akumulátory Pylontech lze vybít z 80% (max 90%), to znamená, že když má akumulátor US2000 nominální kapacitu 2,4 kWh, lze z něj vyčerpat jen 1,92 kWh.

 

Úložiště

Sestavte si úložiště, které můžete kdykoli jednoduše rozšířit. Jednotlivé bloky lze instalovat v libovolné poloze. Nejčastější způsob je instalace s pomocí montážních rámečků na sebe nebo vedle sebe na výšku. Na sebe lze položit maximálně 4 bloky.

Pro větší počet bloků je doporučeno instalovat akumulátory do bateriového rozvaděče vhodné velikosti. Mezi bloky je doporučeno nechat vzduchovou mezeru pro účinnější odvod tepla z akumulátoru. Vysoká provozní teplota stejně jako příliš nízká teplota snižuje životnost akumulátoru. Mezera by měla mít minimálně 2 cm nebo 1U. 

Akumulátorová sekce má jeden hlavní akumulátor a další jsou podružné. Datové propojení měniče s úložištěm je řešeno skrze hlavní akumulátor, který je zároveň zapojen jako první v sekci. 

 

 

Nastavení a zapojení

 

 

 1. Datový kabel od měniče 5048MK, 5048GK, 5048MGX nebo 7248MAX zapojte do konektoru RS485. Na straně měniče použijte konektor na ovládacím panelu označený jako Li-Ion s ikonou baterie.

 1. Z konektoru Link Port1 propojte datovým kabelem z propojovací sady ke každému akumulátoru do konektoru Link Port0 na dalším bloku.
 2. Na nastavovacím DIP přepínači ADD prvního akumulátoru, který je připojen portem RS485 do měniče, nastavte hodnotu 1000.

 1. Připojte uzemnění všech akumulátoru pomocí žlutozeleného kabelu z propojovací sady.
 2. Propojte mínusový terminál prvního bloku s mínusovým terminálem následujícího bloku. Použijte krátký černý kabel s konektory Amphenol na obou koncích. (Konektory Amphenol mají bezpečnostní pojistku, kterou je nutno před vysunutím konektoru zmáčknout).

 1. Propojte plusový terminál prvního bloku s plusovým terminálem následujícího bloku. Použijte oranžový kabel z propojovací sady.

 1. K připojení k měniči použijte silové kabely z připojovací sady. Oranžový kabel připojte na volný plusový terminál hlavní baterie. Druhý konec kabelu zapojte přes odpovídající pojistku na plus terminál na měniči. Černý kabel zapojte na volný mínusový terminál poslední baterie. Druhý konec zapojte přes odpovídající pojistku na mínus terminál na měniči.
 2. Zkontrolujte správnost zapojení.
 3. Postupně zapněte hlavní vypínač na všech bateriích, musí svítit zelený indikátor provozu LED na každém modulu. BMS je nyní aktivní, ale výstup nikoli.
 4. Na hlavní baterii stiskněte cca na 1 sekundu tlačítko Start (SW) a sledujte, zda na všech blocích postupně naskočí indikátor SOC. Po pár minutách indikátory SOC zhasnou. Žádný z indikátorů provozu nesmí svítit červeně.
 5. Je doporučeno provést první 1 - 2 cykly baterie vybitím úložiště do cca 10 - 20% zbytkové kapacity a kontinuální nabití až do úplného vyrovnání všech článků. Konečná fáze vyrovnání může trvat i několik desítek minut, kdy bude baterie dobíjena jen malým proudem v řádu jednotek ampérů.

Nyní je úložiště připravené k provozu.

 

 

Nastavení měniče

 1. Zapněte měnič tlačítkem On / Off a vyčkejte na spuštění měniče.
 2. Stisknutím tlačítka ENTER na ovládacím panelu měniče déle jak 3 sekundy, vstoupíte do nastavení měniče. Šipkami vyhledejte program číslo 5, do kterého vstoupíte dalším stisknutím tlačítka ENTER. Šipkami nastavte možnost PYL a uložte dalším stiskem tlačítka ENTER.
 3. Do tří minut by se měla na LCD displeji měniče rozblikat ikona baterie. To znamená, že měnič s úložištěm komunikuje.

 

V případě, že komunikace nefunguje, objeví se po 10 minutách na LCD ovládacího panelu měniče varovný kód 61 se zvukovým signálem. Zastaví se nabíjení i vybíjení úložiště a měnič se přepne do bypassu. V tomto případě zkontrolujte, zda máte použitý správný datový kabel k měniči a zda je zapojen do správného konektoru jak na měniči, tak na úložišti. Pokud bliká nebo svítí na akumulátoru červený indikátor poruchy, zkontrolujte správnost zapojení úložiště a pokuste se úložiště restartovat úplným vypnutím a znovu zapnutím dle tohoto návodu.

 

www.fve-mp.cz

 

 

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování