Časté dotazy


 

MPP Solar - Off Grid

1. Jaký je rozdíl mezi měniči Axpert a MPP Solar?

 • Rozdíl není téměř žádný, oba měniče mají společného výrobce VoltronicPower v Číně. Jediný rozdíl je v tom, že každý měnič nese označení svého distributora a každý distributor si hlídá kvalitu dle svých požadavků.

2. Na internetu existuje více značek, které vypadají úplně stejně jako výrobky, které nabízíte. Jsou stejné?

 • Ne, nejsou. Opravdu lze nalézt věrné napodobeniny, které vypadají jako originály. Pro Evropu jsou známé hlavně značky MUST nebo EA Sunpower aj.. Tyto výrobky i když vypadají stejně a prezentují se stejnými nebo podobnými parametry, často nejsou vybaveny krytickými komponenty, které by takové parametry mohly dlouhodobě zvládnout. Reklamace a následná komunikace s prodejci je velice obtížná a často pouze jednosměrná.

3. Proč jsou měniče MPP Solar levnější než Axpert?

 • Nejsou, hlavní cenový rozdíl je v prodejní marži obchodníka.

4. Lze kombinovat měniče Axpert a MPP Solar při paralelním zapojení?

 • Ano, lze kombinovat stejnou modelovou řadu se stejnou verzí sw, ale nedoporučujeme to z důvodu možných rozdílů v kvalitativních požadavcích na výrobce od jednotlivých distributorů.

5. U některých měničů je uvedeno že podporují provoz bez akumulátoru, Jak to funguje?

 • Měniče MPP Solar řady MG*, GK a GE podporují tzv. bezbateriový provoz. Princip spočívá v tom, že elektronika těchto měničů je oproti ostatním měničům napájena z fotovoltaiky nebo AC vstupu a tudíž může operovat i bez akumulátoru. Ke své funkci potřebuje aktivní AC vstup. Využívá přitom nejvýhodnější zdroj energie dle jednoduchého porovnání zátěže a dostupného zdroje. V případě, že vypadne DS vypne se i výstup měniče. 
 • )* u paralelního propojení měničů řady MG je možný provoz pouze s akumulátorem.

6. Dostanu dotaci na elektrárnu s kombinovaným ostrovním měničem?

 • Podpora se poskytuje pouze na nové instalace do 10 kWp připojené do DS. Budete potřebovat povelení od distributora.
 • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost) a MPPT technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %. U měničů určených k přeměně stejnosměrného napětí z elektrických akumulátorů na střídavé napětí používané ve vnitřních rozvodech – tzv. „hybridní měniče“, se připouští minimální účinnost 92 % (Euro účinnost).
 • Solární mono/polykrystalické panely musí mít lepší účinnost než 15 %.
 • Minimální měrná kapacita instalovaného akumulátoru je 1,75 kWh / kWp instalovaného výkonu. U lithiových akumulátorů pak minimálně 1,25 kWh/kWp.
 • Není dovoleno použití olověných startovacích akumulátorů a Ni-Cd akumulátorů.
 • ... další informace naleznete v příručce Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z podprogramu Nová zelená úsporám.
   
 • Pravděpodobně nikoli, omezení je opravdu hodně a zdaleka ne všechny jsou popsané v příručce dotačního programu.

7. Je třeba povolení pro umístění FVE na střeše domu?

 • Co se týká stavebního povolení, tak pokud při instalaci FVE nemůže dojít k zásahu do nosných konstrukcí, tak ho nepotřebujete.
 • Pro fotovoltaické systémy, které nejsou připojené do sítě nepotřebujete žádné povolení ani souhlas distribuční společnosti. To se týká především ostrovních a hybridních systémů. U fotovoltaických elektráren připojených do distribuční sítě potřebujete vyjádření místní distribuční společnosti (ČEZ, EON, PRE), od 1.1. 2016 není nutné mít licenci ERÚ a IČO, pokud máte FVE do maximálního výkonu 10 kWp.

8. Může dojít ke zpětné dodávce do DS?

 • Z principu zapojení v režimu invertor nemůže, z blokového schéma je zřetelně vidět oddělení od DS.

 

9. Lze použít amorfní panely k měničům MPP Solar?

 • Amorfní panely k těmto měničům nedoporučujeme. Obecně platí, že tenkovrstvé panely vyžadují transformátorovou (nízkofrekvenční) technologii kvůli uzemnění jednoho z pólů fotovoltaických panelů. Pokud tak není učiněno, může dojít během krátké doby k poškození amorfních panelů rychlou degradaci fotocitlivé vrstvy.
 • Tenkovrstvé fotovoltaické panely mají obvykle vyšší napětí Voc oproti pracovnímu napětí Vmp a nižší pracovní proud než poly/monokrystaliské panely, proto je třeba použít vhodného solárního regulátoru na vysoké napětí s širokým rozsahem sledovače.

 

10. Je nutné měnič nějak chránit?

 • Ano toto je velmi vhodné i když má přístroj své vlastní ochrany. 
 • Oba póly přívodních vodičů od akumulátoru je nutno jistit dvoupólovým pojistkovým odpojovačem nebo dvoupólovým DC jističem pro odpovídající proudové zatížení. Vodiče musí mít dostatečný průřez.
 • DC vstup MPPT regulátoru je vhodné chránit odpovídajícím svodičem přepětí a dvoupólovým pojistkovým odpojovačem nebo dvoupólovým DC jističem pro odpovídající proudové zatížení.
 • Před AC vstup měniče je vhodné zapojit do obvodu jistič v kombinaci s přepěťovou ochranou, jako ochranu proti přetížení z rozvodné sítě nebo elektrocentrály.
 • I když měnič disponuje elektronickou ochranou je vhodné za AC výstup měniče zapojit jistič pro odpovídající zatížení.
 • Je třeba zajistit, aby v žádném případě nemohlo dojít k propojení žádné ze vstupních L a N svorek s žádnou výstupní L a N svorkou měniče. Výstupní L svorka měniče se nesmí nikdy propojit s jinou fází ani prostřednictvím jiného zařízení. V takovém případě může dojít k vážnému poškození měniče a případně i přetoku do DS. Typycký pro tento typ poruchy je chybový kód 09. Na poškození vlivem špatné instalace se nevztahuje záruční servis.

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Dotaz prodejci

Chcete-li se na něco zeptat, neváhejte a napište nám. Ve zprávě prosím uveďte zda si přejete zveřejnit Váš dotaz.

Děkujeme.

povinné položky

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování