Servis pro měniče MPP Solar

Záruční servis

Pro všechny námi prodané měniče MPP Solar provádíme záruční i pozáruční servis v našem servisním středisku na adrese provozovny. Abychom vám mohli poskytnout záruční servis, je třeba, aby výrobní číslo vašeho zařízení bylo u nás zaevidované. Záruční opravy na zařízení z jiné distribuce neprovádíme. Záruční servis se řídí reklamačním řádem. Zařízení musí být přepravováno v originálním balení nebo v náhradním obalu, který zaručí jeho nepoškození při přepravě. 

Záruční opravou není oprava, při které je zjištěno poškození zaviněné uživatelem nebo jiným vlivem, jako je např.

  • poškození vzniklé špatnou instalací zařízení, která je v rozporu s manuálem k zařízení,
  • poškození vzniklé užitím zařízení pro jiné účely nebo v jiných pracovních podmínkách, než pro které je zařízení navrhnuto,
  • použitím zařízení s nekopatibilním příslušenstvím (typ baterie, solární panely, vodiče, ochranné prvky),
  • překročením maximálních povolených limitů uvedených v manuálu k zařízení,
  • vliv vyšší moci, jako je např. přepětí v DS, zásah bleskem, potopa, požár, mechanické poškození jiným předmětem apod.,
  • HW nebo SW úprava. 

Záruční opravu zpravidla provádíme, pokud není dohodnuto jinak, do 5 pracovních dní od přijetí zařízení k servisu. Poté je zařízení zdarma odesláno zákazníkovi. 

 

Pozáruční servis

Po uplynutí záruční doby zařízení je možno provést servis na zařízení, které má neporušenou ochrannou plombu na krytu a do kterého nebylo zasáhnuto neoprávněnou osobou. Podmínkou pozáručního servisu je opravitelnost zařízení. U zařízení z jiné distribuce nebo zařízení do kterého bylo neodborně zasáhnuto, může být pozáruční servis odmítnut. 

Ihned po přijetí zařízení k servisu je provedena zdarma diagnostika zařízení a vyhotovení cenové nabídky na opravu zařízení, která je odeslána k odsouhlasení zákazníkovi. Po odsouhlasení je neodkladně provedena oprava zařízení v termínu, který je uveden s cenovou nabídkou na opravu. 

 

Další informace

Zařízení po servisu je řádně otestováno, z testu je vyhotoven zátěžový log provozních hodnot v programu WatchPower. Po otestování je zařízení odesláno na sjednanou adresu na dobírku ve výši dohodnuté v cenové nabídce na opravu zařízení. Pokud je oprava neodsouhlasená nebo z jiného důvodu nemožná, je zařízení, pokud není dohodnuto jinak, zasláno zpět zákazníkovi na dobírku ve výši ceny přepravy. 

 

Jak servis provádíme

Pokud nejdo o totální destrukci zařízení je poškozená část vždy opravena výměnou za originální nebo kompatibilní díl. Při rozsáhlém poškození je zpravidla vyměněn celý poškozený blok za nový. 

 

 

 

Obsah košíku
Celkem:
Zobrazit košík
Vrátit se k nakupování